mvVisma logo

mvVisma

Mallverkstan

Summary

Product Type: Extensions

Price: 5950

Last updated: 7/29/2019

Language: English

Product website

Category

Intended for Swedish market: Integration med Visma SPCS

Intended for Swedish market: Integrera affärssystemet Visma SPCS med FileMaker.

mvVisma is a FileMaker plugin to integrate with the Swedish ERP software package Visma SPCS.

mvVisma är en FileMaker-plugin som installeras i FileMaker Pro/Advanced 13 eller senare för Windows. Med beräkningsfunktioner och manus kan du skapa kunder och fakturor samt leverantörer och leverantörsfakturor i Visma SPCS med hjälp av en knapptryckning i FileMaker.

Med mvVisma kan du göra följande:

• skapa kunder i Visma
• fråga om kund finns i Visma
• uppdatera kund i Visma
• skapa fakturor i Visma
• fråga Visma om en faktura är slutbetald, i så fall när eller hur mycket som återstår att betala
• skapa leverantörer i Visma
• fråga om leverantör finns i Visma
• uppdatera leverantör i Visma
• skapa inköp/leverantörsfakturor i Visma

Kontakta oss om du saknar någon funktion!

Förutom FileMaker-pluginnen mvVisma behöver du ett integrationspaket och ett utvecklarpaket från Visma. Och något av Visma SPCS Administrationsprogram förstås.

mvVisma finns för Visma version 2017.1 eller senare, eller i en version för äldre Visma.

Du kan själv skapa manus och beräkningar i ditt eget system. En databas med exempel på manus och beräkningar medföljer. Du kan också låta oss göra jobbet, vi har gjort det innan!

Additional resources

Claris product features

See why Claris products are the top choice for developers for their low code needs.

See features

Product resources

Get instant access to helpful resources and start creating custom apps today.

Get resources