Fakturan logo

Fakturan

Mallverkstan

Summary

Product Type: Apps

Price: 2950

Last updated: 4/17/2019

Language: English

Product website

Category

Invoicing with CRM. Order/fakturering/lager med säljstöd

Invoicing with CRM. Order/fakturering/lager med säljstöd. Allt du behöver för att komma igång.

This is an application, and template, for invoicing, CRM, stocks, etc. It is intended for the Swedish market.

Fakturan är avsedd för mindre företag som vill göra fakturor, registrera inköp samt hålla ordning på kunder och kontakter. Med tillämpningen håller du lätt reda på dina fakturor, ditt lager och dina leverantörsfakturor. Tillämpningen är uppbyggd med knappar och lätt att använda. Du har dessutom tillgång till alla funktioner i FileMaker Pro.

Fakturor
Du skriver in nya fakturor i skärmbilden för fakturor. Du väljer kund och artiklar i menyer för att undvika felinmatning. Givetvis kan du i efterhand ändra text för artikelbeskrivningen, t.ex. vilket du behöver om du fakturerar tjänster. Tillämpningen beräknar moms och gör öresavrundning.

Du får en notering i fakturabilden om en artikel inte finns i lager. Du kan vänta med att ge fakturan ett fakturanummer – då läggs den in som en order som du senare kan fakturera. Från fakturan kan du också skriva ut följesedel och orderbekräftelse. Med tillämpningen gör du också kreditfakturor och påminnelser. Fakturan hanterar svenska, EU- och icke-EU-kunder. Tillämpningen väljer själv vilken fakturablankett som ska användas samt om moms ska påföras fakturabeloppet.

Kassa
Tillämpningen innehåller en kassafunktion för kontant betalning mot kvitto. Kassafunktionen innehåller dagsrapporter m.m. Under 2010 kom en ny kassaregisterlag för alla företag som tar betalt i pengar eller kort för mer än ca 175000:- per år. Lagen säger att det måste finnas kundens namn och adress på kontantkvittot (kallas ibland kontantfaktura), löpande kvittonumrering m.m. och bokföras på samma sätt som vanliga fakturor. Fakturans kassafunktion stöder allt detta redan i nuvarande version.

Genom att ange namn och adress på kontantkvitton bygger du också upp ett kundregister som du kan ha nytta av för utskick m.m.

Inköp
I skärmbilden Inköp skriver du in dina leverantörsfakturor. Du anger även eventuell frakt och momsbelopp. Leverantör väljer du i en meny för att undvika felinmatning.

Kunder
Alla dina kunder finns i ett kundregister med all nödvändig information om kunden – adress, telefon, betalningsvillkor, rabattsats m.m. I registret finns också alla dina leverantörer. Du ser en lista med allt som hänt kunden, t.ex. fakturor, påminnelser etc. Det finns också information för kundens köp de senaste åren.

Kontakter
Du kan skriva brev, fax och e-postmeddelande till dina kunder eller kontakter. All korrespondens sparas tillsammans med alla händelser för kunden/kontakten - du kan enkelt gå tillbaka och se vad en viss kund eller kontakt gjort.

Artiklar
Alla artiklar har ett unikt artikelnummer, en beskrivning och annan nödvändig information. I artikelbilden kan du också se lagersaldo samt lagervärde. I en lista visas de fakturor där artikeln finns och de inköp som gjorts. Dessutom visas en historik över hur många artiklar du sålt under de senaste åren.

Reskontra
Alla obetalda fakturor visas i kundreskontran som sorteras efter förfallodatum. I listan anger du betalningsdatum och betalningssätt. Du ser direkt hur mycket utestående kundfordringar du har. Alla obetalda leverantörsfakturor visas i leverantörsreskontran. I listan anger du när och hur du betalar en faktura. Du ser direkt hur mycket leverantörsskulder du har.

Listor och rapporter
Tillämpningen kan de listor du normalt behöver såsom faktura, följesedel, orderbekräftelse, påminnelse, kreditfaktura, beställningssedel, m.m. Behöver du andra listor kan dessa lätt läggas till.

Integrationer
SIE-export finnns inbyggt i Fakturan och kan göras till bokföringsprogram, t.ex. VIsma SPCS, av både fakturor och inköp.

Additional resources

Claris product features

See why Claris products are the top choice for developers for their low code needs.

See features

Product resources

Get instant access to helpful resources and start creating custom apps today.

Get resources